In de regio Twente worden onder auspiciën van de de Atletiekunie elk jaar 4 medaillewedstrijden georganiseerd.

 

 

NB: Hoewel deze wedstrijden open staan voor iedere atleet, krijgen aan het eind van het seizoen alleen atleten die lid zijn van 1 van de Twentse verenigingen die zich bij deze wedstrijden hebben aangesloten een medaille.

Op deze website kun je alle informatie met betrekking tot deze medaillewedstrijden vinden.

Medaillewedstrijden worden georganiseerd voor de volgende categorieën:

  • Pupillen
    • A / B / C
  • Junioren
    • A / B / C / D

Alle medaillwedstrijden maken gebruik van Elektronische Tijd.

Er zijn twee wedstrijdprogramma's die beiden  twee in het voorjaar en twee in het najaar georganiseerd worden. Vier wedstrijden in totaal dus.

Het geheel wordt beheerd door Henk Koopman (voor nadere informatie zie onder contact).

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het verder gereed maken van deze omgeving.

 

 

Henk Koopman